Milí čtenáři,

prvních 14 dnů v srpnu bude mít vaše knihovnice dovolenou, knihovna bude tedy zavřena 3.8. a 10.8.2022. Setkáme se opět v dalších srpnových týdnech.

 

Užijte si krásné letní dny a opatrujte se

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

3. května 2022 přijel do knihovny nový výměnný soubor z Kladna. Opět je z čeho vybírat pro příjemné jarní podvečery. Knihovna je pro vás otevřena každou středu od 16 do 18  hodin a knihovnice se těší na vaši návštěvu. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Krásné svátky jara přeje

 

vaše knihovnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Upozornění na uzavření knihovny

Z důvodu úprav v  místnosti archivu, který je umístěn v obecní knihovně, bude knihovna mimo provoz ve dnech 30.3.2022 a 27.4.2022. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 

 

Milí  čtenáři,  pro informaci vkládám posledni zprávu ze Středočeské vědecké knihovny:

 

Ministerstvo zdravotnictví dnem 18. 2. 2022 ruší opatření, která regulovala provoz a nařizovala dodržování mimořádných pravidel.

PROTO OBNOVUJEME ZÁKLADNÍ PROVOZ V PLNÉM ROZSAHU

 • v plném rozsahu fungují online objednávky, přístupný je volný výběr, čítárna, studovna, internet a probíhají ohlášené kulturní akce
 • kontrola a prokazování bezinfekčnosti se neprovádí
 • akce pro veřejnost se konají podle zákona č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím
 • počet návštěvníků v budově nesmí v jeden čas přesáhnout počet 100 osob, a v případě delšího setrvání (např. přednáška, koncert) musí být všichni návštěvníci usazeni
 • vstup je z bezpečnostních důvodů nadále možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka

Protože se ukončuje povinnost testování zaměstnanců na pracovišti, prosíme laskavě návštěvníky, aby se chovali ohleduplně a nadále používali ochranu dýchacích cest, tj. roušku.

V případě dotazů volejte 312 813 123, nebo pište na e-mail: pujcovna@svkkl.cz.

Provozní opatření budeme aktualizovat podle rozhodnutí Vlády ČR a zřizovatele. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu, sociálních sítí, vývěskami v SVK a registrovaným čtenářům e-mailem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Česko i celá Evropa čeká na lednový vývoj varianty covidu-19 omikron. Protože ale nechceme čekat, a současně hledáme cesty, jak znovu plně zpřístupnit naše služby, aktualizujeme provoz podle Mimořádného opatření Min. zdravotnictví ze dne 29. 12. 2021, čj. MZDR 14601/2021-34/MIN/KAN, a proto

HNED OD PONDĚLÍ 3. 1. SE VRACÍME DO BĚŽNÉHO REŽIMU

V plném rozsahu obnovujeme online objednávky, přístupný je volný výběr, čítárna, studovna i internet. Avizovaný kulturní program bude probíhat v souladu s aktuálně platnými protiepidemickými pravidly.
 • počet návštěvníků v budově nesmí v jeden čas přesáhnout počet 100 osob, a to při dodržení pravidla 3 R: Respirátor-dezinfikované Ruce-Rozestupy
 • vstup je nadále možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka
 • od příchozích vyžadujeme respirátor nejméně třídy FFP2
 • pobyt návštěvníků uvnitř knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu
 • vrácené výpůjčky budou na 2-4 dny uloženy do karantény, a teprve poté zařazeny zpět do fondu
 • nepřístupná zůstává šatna

POZOR: v běžném provozu neplatí bezplatné prodloužení registrace a automatické prodlužování výpůjček!

Opatření platí do odvolání. V případě dotazů volejte 312 813 123, nebo pište na e-mail: pujcovna@svkkl.cz.

Provozní opatření budeme aktualizovat podle rozhodnutí Vlády ČR a zřizovatele. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu, sociálních sítí, vývěskami v SVK a registrovaným čtenářům e-mailem. Děkujeme za pochopení.

 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxccccc 

 

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho štěstí, spokojenosti a hlavně pevné zdraví v roce 2022 vám přeje vaše knihovnice

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Začátkem prosince 2021 přijel do knihovny nový výměnný soubor. Jistě si vyberete tu nejhezčí knihu na sváteční i všední dny. Knihovna je pro vás  každou středu otevřena a knihovnice se těší na vaši návštěvu. 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Provoz knihoven od 22. listopadu 2021

 

Pro základní (výpůjční) provoz knihoven platí nadále pravidla pro provoz v maloobchodních prodejnách zboží a služeb a provozovnách těchto služeb, provoz knihoven, tj.:

 

 1. v provozovně nepřipustí přítomnost více zákazníků, než je 1 zákazník na 10 m2 prodejní plochy; v případě provozovny s prodejní plochou menší než 10 m2 se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 15 let doprovázející zákazníka a na doprovod zákazníka, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením; v případě ostatních provozoven se toto omezení nevztahuje na dítě mladší 12 let doprovázející zákazníka,
 2. aktivně brání tomu, aby se zákazníci zdržovali v kratších vzdálenostech, než jsou 1,5 metrů, nejde-li o členy domácnosti,
 3. zajistí řízení front čekajících zákazníků, a to jak uvnitř, tak před provozovnou, zejména za pomoci označení prostoru pro čekání a umístění značek pro minimální rozestupy mezi zákazníky (minimální rozestupy 1,5 metrů), přičemž zákazník, který je držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením, má právo přednostního nákupu,
 4. umístí dezinfekční prostředky u často dotýkaných předmětů (především kliky, zábradlí, nákupní vozíky) tak, aby byly k dispozici pro zaměstnance i zákazníky provozoven a mohly být využívány k pravidelné dezinfekci,
 5. zajistí informování zákazníků o výše uvedených pravidlech, a to zejména prostřednictvím informačních plakátů u vstupu a v provozovně, popřípadě sdělováním pravidel reproduktory v provozovně,
 6. zajistí ve vnitřním prostoru maximální možnou cirkulaci vzduchu s čerstvě nasávaným venkovním vzduchem (přirozené větrání, vzduchotechnika nebo rekuperace) bez recirkulace vzduchu; v případě rekuperace zajistí, aby přes entalpické výměníky vlhkosti nedocházelo ke kontaktu odcházejícího a vstupujícího vzduchu, s tím, že prodejní plochou se rozumí část provozovny, která je určena pro prodej a vystavení zboží, tj. celková plocha, kam zákazníci mají přístup, včetně zkušebních místností, plocha zabraná prodejními pulty a výklady, plocha za prodejními pulty, kterou používají prodavači; do prodejní plochy se nezahrnují kanceláře, sklady a přípravny, dílny, schodiště, šatny a jiné společenské prostory.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Upozornění pro čtenáře týkající se provozu Středočeské vědecké knihovny v Kladně:

 

Centrální depozitář v Divadelní ulici je připraven k nastěhování. Stavba stojí, klimatizace funguje, zabezpečovací systémy jsou oživeny a na den přesně po dvou letech od položení základního kamene byla dokončena instalace regálů, které jsou připraveny pojmout přes 800 tisíc svazků.

PŘEDZÁSOBTE SE! BLÍŽÍME SE DO CÍLE!

Na úterý 5. října je naplánována kolaudace nového depozitáře, po které bezprostředně zahájíme stěhování. Téměř půl miliónu knihovních svazků, jedenáct kilometrů regálů, převezeme ze současných šesti skladů v intravilánu Kladna do třech pater nového depozitáře.

Na stěhování, které by nemělo trvat déle než 3 týdny, se budou od rána do večera podílet všichni zaměstnanci knihovny, přesto ale provoz půjčovny bude omezen jenom částečně.

 • přístupné v plném rozsahu zůstávají volný výběr, čítárna, studovna a internet
 • avizované kulturní programy se konají bez omezení
 • vstup je možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka; vstup bezbariérovým vchodem pro handicapované ze dvora umožníme v důvodných případech po zazvonění
 • všichni zaměstnanci SVK jsou vybaveni respirátorem FFP2, totéž vyžadujeme od příchozích
 • protože knižní fond se bude během stěhování vozit v náklaďácích po Kladně, nebudeme schopni po tuto dobu vyřizovat online objednávky

Zkuste odhadnout své čtenářské potřeby v předstihu a předzásobte se. Den začátku i den ukončení omezení rozešleme registrovaným čtenářům mailem v několikadenním předstihu.

Výpůjční doba všech výpůjček se prodlužuje o dobu omezeného provozu. O stejný počet dnů prodlužujeme automaticky a bezplatně platnost registrací.

Bude-li to možné, knihy a dokumenty studijního, badatelského a vědeckého charakteru se ve výjimečných a nezbytných případech pokusíme na dotaz individuálně připravit.

Děkujeme za pochopení.

V případě dotazů volejte 312 813 123, nebo pište na e-mail: pujcovna@svkkl.cz.

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

Upozornění pro čtenáře :

 

ve středu 11.8.2021 bude obecní knihovna uzavřena. Další  středy již  bude opět  v provozu od 16.00 do 18.00 hod. Děkuji  za pochopení 

 

vaše  knihovnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 
 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Pro informaci otiskuji sdělení Středočeské vědecké knihovny:

 

Podle Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 14601/2021-1MIN/KAN a s ohledem na stávající vývoj epidemické situace

KNIHOVNA FUNGUJE UŽ BEZ OMEZENÍ

 • s výjimkou soboty; podrobný rozpis viz www.svkkl.cz/oteviraci-doba
 • vstup je možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka
 • od příchozích vyžadujeme respirátor nejméně třídy FFP2
 • všichni zaměstnanci SVK jsou 1x týdně testováni a vybaveni respirátorem FFP2
 • pobyt návštěvníků uvnitř knihovny je omezen na nezbytně nutnou dobu
 • čítárna, studovna a volný výběr jsou přístupné pro 10 osob, a to při dodržení pravidla 3 R: Respirátor–dezinfikované Ruce–Rozestupy
 • vrácené výpůjčky budou uloženy do karantény, kde budou 2-4 dny dezinfikovány ozónem a teprve poté zařazeny zpět do fondu
 • nepřístupný zůstává internet a šatna

POZOR: protože se vracíme k běžnému provozu, končí bezplatné prodloužení registrace a automatické prodlužování výpůjček!

Opatření platí do odvolání. V případě dotazů volejte 312 813 123, nebo pište na e-mail: pujcovna@svkkl.cz.

Provozní opatření budeme aktualizovat podle rozhodnutí Vlády ČR a zřizovatele. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu, sociálních sítí, vývěskami v SVK a registrovaným čtenářům e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel SVK v Kladně

 

 

 

 

Pro informaci otiskuji sdělení Středočeské vědecké knihovny:

 

S odkazem na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví č.j. MZDR 15757/2020-47/MIN/KAN, které ve středu 7. dubna 2021 schválila Vláda ČR

OD PONDĚLÍ 12. 4. OBNOVUJEME KNIHOVNICKÝ PROVOZ

 • požadavky budeme vyřizovat on-line prostřednictvím elektronického katalogu
 • s výjimkou soboty se vrací běžná otevírací doba; podrobný rozpis viz www.svkkl.cz/oteviraci-doba
 • vstup je možný pouze hlavním vchodem z ulice Gen. Klapálka
 • od příchozích vyžadujeme respirátor nejméně třídy FFP2, ve vestibulu smějí být současně 2 návštěvníci při dodržení rozestupů, stojan s dezinfekčním gelem je k dispozici u vchodu
 • všichni zaměstnanci SVK jsou 1x týdně testováni a vybaveni respirátorem FFP2
 • čítárna a studovna jsou přístupné pro 10 osob, a to při dodržení pravidla 3 R: Respirátor–dezinfikované Ruce–Rozestupy
 • nevyzvednutá objednávka bude po 7 dnech bez upozornění stornována
 • návrat knih do biblioboxu před vchodem je možný 24 hod. denně
 • vrácené výpůjčky budou uloženy do karantény, kde budou 2-4 dny dezinfikovány ozónem a teprve poté zařazeny zpět do fondu
 • nepřístupný zůstává internet, sociální zařízení/WC a šatna
 • doposud neregistrovaní čtenáři si můžou objednat po on-line předregistraci

POZOR: protože se vracíme k běžnému provozu, končí bezplatné prodloužení registrace a automatické prodlužování výpůjček!

Opatření platí do odvolání. V případě dotazů volejte 312 813 123, nebo pište na e-mail: pujcovna@svkkl.cz.

Provozní opatření budeme aktualizovat podle rozhodnutí Vlády ČR a zřizovatele. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu, sociálních sítí, vývěskami v SVK a registrovaným čtenářům e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel SVK v Kladně 

Také naše obecní knihovna bude od 14.4.2021 otevřena i pro volný výběr knih. Je třeba mít respirátor nejméně třídy FFP2 a vstupovat jednotlivě. Stojan s dezinfekčním gelem je k dispozici nad schody v chodbě před knihovnou.

Dále chci upozornit na přemístění police s vyřazenými knihami, které je možné si zdarma odnést. Nově budou umístěny v prostoru knihovny a budou k dispozici během otevírací doby knihovny  pro všechny občany obce i případné další zájemce.

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 
 
 

a především pevné zdraví přeje všem vaše knihovnice

 

 
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od 15.2.2021 jsou v knihovnách povolena výdejová okénka. Otevřena bude i naše obecní knihovna, vstup do knihovny a volný výběr knížek  však není zatím možný. Můžete vracet vypůjčené knihy a pokud budete znát   autora nebo název knihy kterou si chcete vypůjčit, pokusím se ji pro vás vyhledat. O dalším uvolnění budete informováni sms obecního úřadu nebo zde.

Pevné zdraví přeje vaše knihovnice

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Milí čtenáři,

bohužel i v novém roce jsou zatím z důvodu nepříznivého vývoje epidemiologické situace uzavřeny knihovny, tedy i naše obecní knihovna. O dalším vývoji budete informováni na těchto stránkách i prostřednictvím sms rozesílaných obecním úřadem. Pevné zdraví všem přeje 

vaše knihovnice

 
pro vaši informaci přetiskuji  i sdělení  SVK v Kladně:
 

V souladu s Usnesením Vlády ČR ze dne 23. prosince 2020 č. 1376 o přijetí krizového opatření

OD PONDĚLÍ 28. 12. ZASTAVUJEME DO ODVOLÁNÍ VÝPŮJČNÍ PROVOZ.

 • Výpůjční doba všech vypůjčených dokumentů, tj. knihy, CD, hry, učebnice, mapy ad., se automaticky prodlužuje po dobu zavření knihovny.
 • Návrat knih do biblioboxu před vchodem je možný 24 hod. denně.
 • Vrácené výpůjčky budou uloženy na 2-4 dny do karantény, kde budou dezinfikovány ozónem a teprve poté zařazeny zpět do fondu.
 • Všechny on-line služby jsou i nadále dostupné.

Případné dotazy pište na e-mail pujcovna@svkkl.cz, nebo volejte mezi 8–16 hod. na tel 312 813 123.

Uvedená opatření budeme aktualizovat podle epidemiologické situace. O změnách budeme informovat prostřednictvím webu, sociálních sítí, vývěskami v SVK a registrovaným čtenářům e-mailem. Děkujeme za pochopení.

Ing. Tomáš Ondrášek, ředitel SVK v Kladně

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Příjemné prožití vánočních svátků a hodně štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2021

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Milí čtenáři,

od 23.11.2020 se mírně mění pravidla pro knihovny, proto pro vás přetiskuji pokyny z IPK:

 
Mírné rozšíření provozu knihoven od 23. 11. 2020:
Vláda omezuje provoz knihoven tak, že se zakazuje jiný výdej než předem objednaných výpůjček a jejich vracení přes výdejní okénko nebo bezkontaktně, viz Krizové opatření č. 1201, II. Vláda omezuje, bod 5.
 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Milí čtenáři, 

přetiskuji pro vás mail doručný 23.10.2020, který  vysvětluje uzavření knihoven. Je mi líto, že se s vámi delší čas neuvidím, a přeji si i vám přečkat tuto dobu ve zdraví.

Text mailu:

Vážené kolegyně a kolegové,

 

 

podle dnešního rozhodnutí vlády by měly být knihovny od 22. 10. 2020 uzavřeny. Plné znění všech nařízení najdete na

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vysledky-jednani-vlady-21--rijna-2020-184363/

 

Z "Krizové opatření o zákazu maloobchodního prodeje a služeb"

https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Omezeni-obchodu-a-sluzeb-1079.pdf

zcela jasně nevyplývá, že knihovny mají být uzavřeny (respektive knihovny zde nejsou přímo jmenovány). Podle sdělení ředitele kanceláře ministra kultury pana Chmelíčka, Ministerstvo zdravotnictví potvrdilo, že knihovny mají být od 22. 10. 2020 uzavřeny.

 

Doporučujeme si také pečlivě přečíst „Krizové opatření o zákazu volného pohybu osob“  https://www.vlada.cz/assets/media-centrum/aktualne/Pohyb-osob-1078.pdf

 

V tomto nařízení se mimo jiné uvádí:

I. zakazuje volný pohyb osob na území celé České republiky s výjimkou:

 

1. cest do zaměstnání a k výkonu podnikatelské nebo jiné obdobné činnosti a k výkonu povinnosti veřejného funkcionáře nebo ústavního činitele,

2. nezbytných cest za rodinou nebo osobami blízkými,

3. cest nezbytně nutných k obstarávání základních životních potřeb (např. nákup potravin, léků a zdravotnických prostředků, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, krmiv a dalších potřeb pro zvířata), včetně potřeb osob příbuzných a blízkých, zajištění péče o děti, zajištění péče o zvířata, využívání nezbytných finančních a poštovních služeb, doplnění pohonných hmot, odkládání odpadu,

 

Půjčování knih zde není uvedeno jako základní životní potřeba.

 

PhDr. Vít Richter, generální ředitel Národní knihovny České republiky, Národní knihovna České republiky, Klementinum 190, Praha 1, vit.richter@nkp.cz | www.nkp.cz, Tel: +420 221 663 338        

 

 

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Krásné vánoční svátky plné pohody a spokojenosti a mnoho štěstí zdraví a splněných přání v roce 2020 vám přeje vaše knihovnice

 
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

 

 

Koncem listopadu byl do knihovny dovezen čerstvý výměnný soubor. Přijďte si vybrat ze zajímavých knížek a zpříjemnit si tak sychravé podzimní dny. Knihovna je jako vždy otevřena každou středu od 16.00 do 18.00hod.

Na vaši návštěvu se těší vaše knihovnice

 

 

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Krásné Vánoce a mnoho spokojenosti a zdraví v nadcházejícím roce 2019 vám přeje

vaše knihovnice

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Začátkem prosince přijel do knihovny nový výměnný soubor. Jistě si vyberete tu nejhezčí knihu na sváteční i všední dny. Knihovna je pro vás  každou středu otevřena od 16.00 do 18.00 a knihovnice se těší na vaši návštěvu. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Z důvodu dovolené bude od 4.7.2018 do 18.7.2018 (včetně) uzavřena obecní knihovna ve Stehelčevsi.

 

Hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky, ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje, ať Vás úspěch provází i v roce, který přichází.

 

 

Od 26.7.2018 bude opět normální provoz, tj. každou středu od 16.00 do 18.00hod.

Z důvodu dovolené bude od 4.7.2018 do 18.7.2018 (včetně) uzavřena obecní knihovna ve Stehelčevsi.

Od 26.7.2018 bude opět normální provoz, tj. každou středu od 16.00 do 18.00hod. Děkuji a přeji krásné léto

 

vaše knihovnice

 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

Zima by měla být již na odchodu, venku to zatím tak moc nevypadá, tak alespoň na přání k Velikonocům pár kytiček...

 

Krásné svátky jara přeje

vaše knihovnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

 

 

přeje vaše knihovnice

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Začátkem prosince přijel do knihovny nový výměnný soubor. Jistě si vyberete tu nejhezčí knihu na sváteční i všední dny, mimo 27.12.2017 je pro vás knihovna každou středu otevřena a knihovnice se těší na vaši návštěvu. 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

V průběhu měsíce září byly do knihovny nakoupeny nové knihy:

 

Nepřítel v domě                                                 L. Davisová

Osm                                                                 R. Třeštíková

Prózy                                                                K.Kryl

Smrt českobudějovického hejtmana                    T. Sterneck

Společný byt                                                     D. Steel

Vzpoura goliardů                                               V.Vondruška   

  

K návštěvě knihovny a vypůjčení těchto i mnoha dalších krásných knih, které zde na vás čekají, srdečně zve

Vaše knihovnice

 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Upozornění pro čtenáře

Dne 12.7.2017 bude knihovna zavřena, v ostatní prázdninové dny bude běžný provoz, tj. každou středu od 16,00 do 18,00hod.

Děkuji za pochopení a přeji příjemně strávené letní dny - Vaše knihovnice

 


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


V prvních květnových dnech byl naší knihovně dovezen nový výměnný soubor z Kladna a těší se na své čtenáře. Zrovna tak i vaše

knihovnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Začátkem roku byly do naší knihovny zakoupeny nové knihy. Přijďte si vybrat z bohaté nabídky.

Přibyly též některé svazky od dárců, za což jim tímto děkuji.

knihovnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Všem čtenářům, návštěvníkům i příznivcům naší obecní knihovny přeji příjemné prožití Adventního času, krásné a klidné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2017

Vaše knihovnice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Ještě jedna příjemná zpráva na konci roku, začátkem ledna byl dovezen čerstvý výměnný soubor, takže si přijďte vybrat ze široké nabídky.


A protože zbylo ještě něco ve fondu na nové knížky, přibyly v říjnu do knihovny další, níže uvedené.


Bourneův záměr - Robert Ludlum
Dívka, která si hrála s ohněm - Stieg Larsson
Jáchymovští démoni - Vondruška
Lazarova vendeta -  Robert Ludlum
Moskevský vektor - Robert Ludlum
Muži, kteří nenávidí ženy - Stieg Larsson
Vánoční komplet Daniele Steel BOXMatlockovo pověření
Maigretovo pařížské léto
Vyřídit si účty
Lipová alej
Nechte ďábla spát
Poslední Lucemburk
Náš život mezi pěti kruhy
Dobře mi tak
Poprask v sýrové uličce
Prokletí brněnských řeholníkůa pro dětské čtenáře:
Z deníku kocoura Modroočka
Štuclinka a Zachumlánek


8.6.2016

A protože lednový soubor je již z velké část přečtený všemi čtenáři registrovanými v letošním roce, byl nám začátkem června doručen soubor nový. Je složený z knih autorů, které jste si oblíbili a tak věřím, že vás novinky v knihovně potěší.
Stejně jako v předchozích letech i v letošním roce 2016 nám budou dodávány výměnné soubory knih z kladenské pobočky. První z nich již koncem ledna dorazil do naší knihovny a proto srdečně zvu všechny čtenáře na novinky, které byly dovezeny. Každý zde jistě najde tu svou a prožije s ní příjemné chvíle, zábavu i poučení...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 


Všem čtenářům, návštěvníkům i příznivcům naší obecní knihovny přeji příjemné prožití Adventního času, krásné a klidné Vánoce a mnoho štěstí, zdraví a spokojenosti v roce 2016

Vaše knihovnice


 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Úprava výpůjční doby

Od začátku května 2014 bude nově upravena otevírací doba knihovny a to každou středu od 16.00 do 18.00hod. Důvodem změny jsou sportovní aktivity malých fotbalistů.

 

Vítejte na internetových stránkách Vaší knihovny!

Co zde určitě najdete?

Stránky Vám představí knihovnu a služby, které nabízí.

Informují Vás o aktuálním dění, jako jsou akce v knihovně nebo novinky v našem knihovním fondu.

Představí Vám zajímavé projekty, které Vám pomohou vybírat si knihy přesně pro sebe „na míru“ a kde můžete potkávat spřízněné čtenářské duše.

Pomohou Vám najít knihovnu, nebo se na nás přímo obrátit.

Doufáme, že zde snadno najdete vše, co hledáte a bude Vám zde příjemně - jako při samotné návštěvě knihovny.

Budeme rádi, když nám dáte vědět, zda jste s našimi službami spokojeni!

Oslovte nás přímo v knihovně, nebo využijte on-line kontaktní formulář.

Vaše knihovnaPozvánka do knihovny.doc (32256)

Anketa

Navštěvujete obecní knihovnu Stehelčeves?

Ano, jsem zcela spokojen(a) (36)
43%

Ano, ale mám výhrady (15)
18%

Ne, ale uvažuji o vstupu (15)
18%

Ne, nemám zájem (17)
20%

Celkový počet hlasů: 83

Novinky

Nepřehlédněte zajímavé odkazy!

29.01.2014 13:23
Vážení a milí návštěvníci! V sekci Zajímavé odkazy najdete přesně to, co slibuje její název....

Vaše knihovna má nový web!

29.01.2014 13:22
Vaše knihovna má nové internetové stránky. A má z nich velkou radost. Věříme, že se Vám líbí,...